Tarieven 2021

Tarieven 2021

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks de tarieven en behandelingen vast:

  1. Tarieven voor orthodontische zorg.
  2. Tarieven voor tandheelkundige zorg.
  3. Tarieven voor tandtechniek in eigen beheer.

Op basis van deze tarieven heeft Orthodontiepraktijk Westland haar tarievenlijst opgesteld. De KNMT betalingsvoorwaarden nummer 12/2013 van 19 december 2012 zijn van toepassing.

Bij een aantal verrichtingen worden de techniekkosten afzonderlijk in rekening gebracht. Hieronder staat een indicatie van een aantal veel voorkomende techniekkosten:
Plaatsing categorie 1 - plaatapparaat bovenkaak: € 50,00 - € 160,00
Plaatsing categorie 2 - headgear (buitenbeugel): € 30,00 - € 95,00
Plaatsing categorie 3 - activator (blokbeugel): € 88,00 - € 130,00
Plaatsing categorie 4 - hyrax: € 75,00
Plaatsing categorie 5 - vaste apparatuur in één tandboog: € 40,00 - € 120,00
Plaatsing categorie 6 - vaste apparatuur in beide tandbogen tegelijk: € 100,00 - € 180,00
Toeslag keramische/witte brackets per tandboog: € 115,00
Reparatie of vervanging van beugel: € 23,00 - € 100,00
Vervanging draadspalk inclusief werkmodel: € 43,05
Individuele mondbeschermer: € 35,00 - € 75,00

Orthodontiepraktijk Westland heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en kan alleen bij zorgverzekeraar CZ (met de labels CZ, Delta Lloyd en OHRA) rechtstreeks declareren, indien de verzekerde jonger dan 18 jaar is en aanvullend verzekerd is.

U kunt altijd aan de balie vragen om een geprint exemplaar van de meest recente prijslijst en de betalingsvoorwaarden.

Meer informatie over behandelingskosten

Wilt u meer informatie of heeft u advies nodig, neem dan contact met ons op.