Kostenopgave

Kostenopgave

Op de kostenopgave staan vermeld:

  1. Onderzoekskosten voorafgaand aan de behandeling.
  2. Kosten voor de apparatuur welke geplaatst wordt bij het begin van de behandeling.
  3. Kosten voor elke maand waarin de patiënt voor behandeling komt. Het behandelingsmaandtarief is een soort abonnementstarief. Het bedrag wordt maar één keer per maand gedeclareerd en wordt niet beïnvloed door de lengte van de afspraak, het aantal afspraken in die maand, de uitgevoerde behandeling of de gebruikte materialen. Röntgenfoto's, sommige reparaties en een beperkt aantal losse verrichtingen vallen buiten het behandelingsmaandtarief.

De totale kosten zijn een optelsom van bovenstaande componenten. Eén en twee zijn precies te bepalen. Drie wordt bepaald door het aantal behandelingsmaanden en is dus niet exact te bepalen. De duur van een orthodontische behandeling is immers afhankelijk van meerdere factoren, zoals de ernst van de afwijking, de kaakgroei en de motivatie. Het is daarom moeilijk om bij aanvang aan te geven hoe lang een behandeling zal gaan duren. Wel kan gesteld worden dat het grootste deel van de kosten aan het begin van de behandeling valt en dat men aan het eind voornamelijk met de maandtarieven en eventuele röntgenfoto's te maken heeft.

Op de achterzijde van elke kostenopgave zijn de betalingsvoorwaarden afgedrukt. Deze betalingsvoorwaarden zijn opgesteld en gedeponeerd bij de rechtbank door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Tandheelkunde (KNMT). U kunt de actuele voorwaarden (pdf, nummer 12/2013, 19 december 2012) hier downloaden.

Meer informatie over behandelingskosten

Wilt u meer informatie of heeft u advies nodig, neem dan contact met ons op.