Kostenbegroting

Kostenbegroting

Indien tijdens het consult wordt besloten dat een behandeling met beugels nodig is, dan ontvang je een kostenbegroting. Op deze kostenbegroting staan vermeld:

1. Onderzoekskosten voorafgaand aan de behandeling.
2. Kosten voor de apparatuur die geplaatst wordt bij het begin van de behandeling met een schatting van de techniekkosten.
3. Kosten voor elke maand waarin je voor behandeling komt. Het behandelingsmaandtarief is een soort abonnementstarief. Het bedrag wordt maar één keer per maand gedeclareerd en wordt niet beïnvloed door de lengte van de afspraak, het aantal afspraken in die maand, de uitgevoerde behandeling of de gebruikte materialen. Röntgenfoto's, sommige reparaties en een beperkt aantal losse verrichtingen vallen buiten het behandelingsmaandtarief.

De totale kosten zijn een optelsom van bovenstaande componenten, ze worden bepaald door het aantal behandelingsmaanden en zijn niet vooraf exact te bepalen. De duur van een orthodontische behandeling is immers afhankelijk van meerdere factoren, zoals de ernst van de afwijking, de kaakgroei en de motivatie. Het is daarom moeilijk om bij aanvang aan te geven hoe lang een behandeling zal gaan duren. Het grootste deel van de kosten komt aan het begin van de behandeling en een kleiner deel bij het verwijderen van de apparatuur.

Op de achterzijde van elke kostenbegroting zijn de betalingsvoorwaarden afgedrukt. Deze betalingsvoorwaarden zijn opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Tandheelkunde (KNMT). U kunt de actuele voorwaarden (pdf, nummer 12/2013, 19 december 2012) hier downloaden.

Meer informatie over behandelingskosten

Wilt u meer informatie of heeft u advies nodig, neem dan contact met ons op.