Disclaimer

Disclaimer

Orthodontiepraktijk Westland betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het beheer van haar website, doch als er onverhoopt toch onjuistheden staan in de artikelen en andere zaken, die op onze website worden vermeld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen.
Dit is eveneens van toepassing voor de links op deze website die verwijzen naar de websites van derden, daar wij geen invloed hebben op de informatie die via deze websites wordt verstrekt.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat Orthodontiepraktijk Westland zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Orthodontiepraktijk Westland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Orthodontiepraktijk Westland kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Privacy

Verstrekte persoonlijke gegevens zullen door Orthodontiepraktijk Westland naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit eventueel noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.
U zal Orthodontiepraktijk Westland, diens werknemers, vertegenwoordigers en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Minderjarigen

Als u jonger bent dan 16 jaar, heeft u toestemming nodig van uw ouders/ voogd om uw persoonsgegevens te verstrekken aan Orthodontiepraktijk Westland. Indien u jonger bent dan 16 jaar kunnen uw ouders/voogd de aan ons verstrekte gegevens laten aanpassen of verwijderen.